Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-23/19

"Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 257,8 2019.05.28 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (003) pdf 476,3 2019.05.28 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 112,8 2019.06.07 71
pralnia - projekt umowy pdf 342,0 2019.05.28 75
pytania i odpowiedzi pdf 177,5 2019.06.04 62
zalącznik nr 2 do umowy wykaz pojazdów odt 7,1 2019.05.28 76
zał. nr 2 do siwz- formularza ofertowego doc 60,0 2019.05.28 76
załacznik nr 4 do siwz-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 30,8 2019.05.28 85
załącznik nr 1 do siwz -Opis przedmiotu zamówenia pdf 144,0 2019.05.28 77
załącznik nr 3 do umowy technologia doc 44,5 2019.05.28 74
załącznik nr 3-oświadzcenie o niespełnieniu warunku i wykluczeniu docx 28,8 2019.05.28 65

Pobierz wszystkie dokumenty