Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-351/19

"usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-351/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,8 2019.05.27 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,3 2019.05.27 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.05.27 34
wykaz narzędzi doc 35,0 2019.05.27 44
Wzór formularza oferty docx 31,5 2019.05.27 49
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,8 2019.05.27 39
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 26,6 2019.05.27 37
Wzór umowy - usługi docx 33,2 2019.05.27 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,0 2019.05.27 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.06.04 52

Pobierz wszystkie dokumenty