Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-178/19

"dostawa wraz z montażem zestawu urządzeń do laboratorium Petrofizyki, Katedry Geofizyki WGGiOŚ - KC-zp.272-178/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,5 2019.05.27 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,6 2019.05.27 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 79,5 2019.05.27 103
Wzór formularza oferty - dostawy doc 32,8 2019.05.27 109
Wzór umowy - dostawy doc 36,4 2019.05.27 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,1 2019.05.28 108

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 272,5 2019.06.04 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,3 2019.05.27 105
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2019.07.01 81

Pobierz wszystkie dokumenty