Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.1.2019

"Dostawa opryskiwacza dla Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 360,1 2019.05.24 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 4084,9 2019.05.24 90
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 13,8 2019.05.24 82
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,4 2019.05.24 80
ZAŁ. 3- Formularz Oferty docx 19,7 2019.05.24 84
ZAŁ. 4 - Kosztorys ofertowy doc 151,0 2019.05.24 83
ZAŁ. 5 - Wzór umowy pdf 2271,0 2019.05.24 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA SIWZ pdf 263,3 2019.05.28 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. pdf 326,5 2019.06.04 86

Pobierz wszystkie dokumenty