Szczegóły ogłoszenia

S.270.19.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 291,2 2019.05.24 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 467,6 2019.05.24 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Charakterystyka energetyczna zip 3350,1 2019.05.24 83
Decyzja o pozwoleniu na budowę pdf 1873,3 2019.05.24 76
Dokumentacja - architektura zip 2407,0 2019.05.24 96
Dokumentacja - elektryczna zip 5007,1 2019.05.24 81
Dokumentacja - konstrukcja zip 13655,3 2019.05.24 78
Dokumentacja - sanitarna zip 2455,0 2019.05.24 72
Fotowoltaika zip 1199,8 2019.05.24 102
Informacja BIOZ zip 100,4 2019.05.24 89
Przedmiary robót zip 11021,5 2019.05.24 89
Specyfikacje techniczne zip 784,2 2019.05.24 75
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych pdf 319,9 2019.05.24 79
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu osobami pdf 164,0 2019.05.24 70
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy pdf 191,3 2019.05.24 84
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależno pdf 467,8 2019.05.24 82
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór formularza oferty pdf 279,0 2019.05.24 85
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełn pdf 537,4 2019.05.24 80
Załącznik nr 7 do SWIZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspo pdf 462,3 2019.05.24 84
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz części zamówienia której zamawiający zamierza pdf 387,4 2019.05.24 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 162,5 2019.06.07 151

Pobierz wszystkie dokumenty