Szczegóły ogłoszenia

KA-2/071/2019

"Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dla Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2019.05.24 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 59,4 2019.05.24 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2019.05.24 73
Formularz ofertowy doc 31,6 2019.05.24 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,7 2019.05.24 77
Projekt umowy doc 101,5 2019.05.24 80
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 1305,2 2019.05.24 91
Wykaz dostaw doc 23,4 2019.05.24 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.05.24 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 20,3 2019.06.03 79

Pobierz wszystkie dokumenty