Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-308/19

"dostawa elektrodynamicznej maszyny wytrzymałosciowej dla WIMiR - KC-zp.272-308/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,1 2019.05.22 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 308 docx 57,4 2019.05.22 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,5 2019.06.04 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.05.22 102
Wzór formularza oferty - 308 docx 29,5 2019.05.22 101
Wzór umowy - 308 docx 32,1 2019.05.22 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,9 2019.05.29 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2019.06.04 101
Nowy WZOR UMOWY zał. 3A docx 32,2 2019.05.30 91
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 308 docx 12,8 2019.05.29 89
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2019.05.29 98

Pobierz wszystkie dokumenty