Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.10.2019

"Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy, adaptacji, aranżacji i wyposazenia obiektu przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 100,0 2019.05.21 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 196,5 2019.05.21 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 64,5 2019.05.30 50
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 42,0 2019.05.21 56
Zał nr 10_istotne postanowienia umowy docx 32,6 2019.05.21 57
Zał nr 16_Zadanie nr 5_opis przedmiotu zamówienia_ piętro (1) docx 3688,2 2019.05.21 61
Zał Nr 7_wykaz usług docx 17,1 2019.05.21 51
Zał nr 8_wykaz osób docx 19,9 2019.05.21 65
Zał. 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 54,0 2019.05.21 45
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,5 2019.05.21 58
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 24,4 2019.05.21 57
Zał. nr 11 a_infrastruktura teleoperatora_piwnica pdf 577,3 2019.05.21 44
Zał. nr 11 b_infrastruktura Teleoperatora_parter pdf 510,4 2019.05.21 46
Zał. nr 11 c_infrastruktura teleoperatora_budynek B pdf 238,0 2019.05.21 52
Zał. nr 11d_ wykaz prac planowanych do wykonania przez teleoperatora doc 2195,0 2019.05.21 53
Zał. nr 11e_harmonogram realziacji prac przez operatora telekomunikacyjnego docx 17,9 2019.05.21 53
Zał. nr 11_infrastruktura operatora telekomunikacyjnego pdf 736,0 2019.05.21 48
Zał. nr 12 -Zadanie nr 1_opis przedmiotu zamówienia_wykonanie przyłącza e.e. docx 20,4 2019.05.21 52
Zał. nr 12 a_zasilanie rezerwowe, budowa wiaty pdf 1209,2 2019.05.21 45
Zał. nr 12 b_warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej pdf 954,7 2019.05.21 58
Zał. nr 13_Zadanie nr 2_ opis przedmiotu zamówienia_systemy techniczne docx 21,8 2019.05.21 55
Zał. nr 14 a_Zadanie nr 3_piwnica pdf 573,3 2019.05.21 51
Zał. nr 14_zadanie nr 3_opis przedmiotu zamówienia_ przebudowa pomieszczeń w docx 10720,8 2019.05.21 57
Zał. nr 15 a_zadanie nr 4_parter pdf 647,4 2019.05.21 55
Zał. nr 15_Zadanie nr 4_opis przedmiotu zamówienia_ prace remontowo-budowlan docx 3587,4 2019.05.21 57
Zał. nr 16 a_Zadanie nr 5_I piętro pdf 644,3 2019.05.21 53
Zał. nr 17_Zadanie nr 6_opis przedmiotu zamówienia_klatki schodowe i wiatroł docx 3239,1 2019.05.21 50
Zał. nr 18_Zadanie nr 7_opis przedmiotu zamówienia_ elewacja docx 14,8 2019.05.21 55
Zał. nr 19_Zadanie nr 8_opis przedmiotu zamówienia_ zagospodarowanie nieruch docx 15,5 2019.05.21 54
Zał. nr 1_ Formularz oferty doc 49,5 2019.05.21 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2019.05.21 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,8 2019.05.30 73

Pobierz wszystkie dokumenty