Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.12.2019

"Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 189,3 2019.05.17 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,1 2019.05.17 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 134565,2 2019.05.17 158
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2019.05.17 132
Formularz oferty doc 54,0 2019.05.17 128
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 35,5 2019.05.17 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 80,0 2019.05.17 131
Projekt umowy doc 195,0 2019.05.17 147
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WOLA BATORSKA pdf 1803,3 2019.05.17 163
Wola Batorska przedszkole-przedmiar pdf 820,7 2019.05.17 181
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2019.05.17 122
Wykaz osób doc 41,0 2019.05.17 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 24,1 2019.05.17 130

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2019.05.30 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,0 2019.05.30 133
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 19,7 2019.05.24 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja nr 545.2019 pdf 2351,2 2019.05.17 159
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.06.04 181
POWIADOMIENIE pdf 214,9 2019.05.30 174

Pobierz wszystkie dokumenty