Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-16/19

"Dostawa jednostki obliczeniowej z monitorem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,5 2019.05.13 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 75,8 2019.05.13 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2019.05.13 8
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.05.13 8
protokół odbioru docx 18,0 2019.05.13 8
Wzór oferty na dostawy doc 47,1 2019.05.13 8
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,3 2019.05.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty