Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/43/2019

"Dostawa leków gotowych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 230,7 2019.05.10 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 211,5 2019.05.10 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,5 2019.05.10 4
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.05.10 3
zał. nr 3 - formularz ofertowy doc 62,5 2019.05.10 9
zał. nr 4 - formularz cenowy xls 152,5 2019.05.10 60
zał. nr 5 - wzór umowy doc 148,0 2019.05.10 10
zał. nr 6 - oświadczenie doc 30,0 2019.05.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty