Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/43/2019

"Dostawa leków gotowych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 230,7 2019.05.10 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 211,5 2019.05.10 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,5 2019.05.10 41
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.05.10 38
zał. nr 3 - formularz ofertowy doc 62,5 2019.05.10 44
zał. nr 4 - formularz cenowy xls 152,5 2019.05.10 127
zał. nr 5 - wzór umowy doc 148,0 2019.05.10 47
zał. nr 6 - oświadczenie doc 30,0 2019.05.10 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1108,0 2019.08.19 5
Informacja z otwarcia ofert pdf 1002,6 2019.06.21 34
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 4605,0 2019.06.12 37
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 2,3,5,6,7 pdf 1765,3 2019.08.07 11

Pobierz wszystkie dokumenty