Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-304/19

"Przebudowa głównej klatki schodowej w paw. B-5 - KC-zp.272-304/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,5 2019.05.10 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.05.10 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.05.10 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.05.10 8
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.05.10 8
Umowa na roboty budowlane doc 235,0 2019.05.10 8
Wykaz osób doc 41,5 2019.05.10 10
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.05.10 10
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.05.10 8
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.05.10 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.05.10 8

Pobierz wszystkie dokumenty