Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/19

"Dostawa 100 szt.zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami - KC-zp.272-283/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.04.30 69

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,2 2019.05.14 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 56,6 2019.04.30 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.06.03 47
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2019.04.30 52
Wzór formularza oferty doc 28,1 2019.04.30 59
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2019.04.30 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,2 2019.05.10 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,7 2019.05.10 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 484,8 2019.05.20 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 270,3 2019.05.22 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 283 txt 126,4 2019.04.30 58
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,1 2019.05.10 66
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.06.03 50
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 23,2 2019.06.14 41
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 2 docx 23,3 2019.06.24 35
Nowy wzór formularza oferty docx 28,0 2019.05.20 46
Nowy Wzór formularza oferty 283 docx 31,5 2019.05.10 56

Pobierz wszystkie dokumenty