Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-231/19

"usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 25,4 2019.04.19 84

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 102,2 2019.04.29 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 293,3 2019.04.19 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 281,5 2019.04.19 82
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 258,9 2019.04.19 78
Wzór formularza oferty - usługi doc 66,0 2019.04.19 79
Wzór umowy - usługi doc 95,0 2019.04.19 85
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.04.19 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 56,3 2019.05.13 72
informacja o zmianie ogłoszenia doc 461,0 2019.04.25 72
Informacja z otwarcia ofert doc 257,9 2019.05.13 68
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 503,1 2019.04.29 73

Pobierz wszystkie dokumenty