Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-276/19

"usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ w kraju i za granicą - KC-zp.272-276/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,6 2019.04.19 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,8 2019.04.19 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.05.06 72
wykaz narzędzi doc 36,0 2019.04.19 72
Wzór formularza oferty docx 31,6 2019.04.19 65
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,8 2019.04.19 77
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 26,6 2019.04.19 75
Wzór umowy - usługi doc 32,0 2019.04.19 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.04.29 78

Pobierz wszystkie dokumenty