Szczegóły ogłoszenia

KA-2/058/2019

"Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne doc 203,5 2019.04.18 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 132,5 2019.04.18 63
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 34,5 2019.04.18 63
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 37,0 2019.04.18 67
Projekt umowy doc 216,0 2019.04.18 68
Wykaz usług doc 18,1 2019.04.18 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 180,8 2019.04.29 73

Pobierz wszystkie dokumenty