Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 480

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 120
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 88
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 97
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 116
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 95
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 137
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 111
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 88
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 135
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 86

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 148
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 267,0 2019.05.22 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 294
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 112
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 365,3 2019.05.20 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13A doc 276,2 2019.05.22 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 172
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 126
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 163
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 131
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25 doc 270,4 2019.05.20 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 27 doc 270,8 2019.05.22 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 112
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 29 doc 272,7 2019.05.22 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 30 doc 270,7 2019.05.20 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 115
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 34 doc 399,6 2019.05.22 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 35 doc 480,6 2019.05.22 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 36 doc 273,9 2019.05.20 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 38 doc 272,1 2019.05.22 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 39 doc 270,7 2019.05.22 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 40 doc 351,3 2019.05.22 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 41 doc 271,1 2019.05.22 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 143
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 174
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 159
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 139
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 143
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 127
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2019.05.29 235
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 189
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 87
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 88
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 89
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 253
Ujednolicony Wzór umowy doc 270,5 2019.05.22 69

Pobierz wszystkie dokumenty