Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 537

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 206
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 168
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 181
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 203
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 171
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 221
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 195
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 164
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 217
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 161

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 231
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 267,0 2019.05.22 202

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 379
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 195
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 230
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 181
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 365,3 2019.05.20 173
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13A doc 276,2 2019.05.22 168
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 257
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 241
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 180
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 188
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 174
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 208
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 238
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 175
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 180
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 177
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 217
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 183
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25 doc 270,4 2019.05.20 165
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 181
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 27 doc 270,8 2019.05.22 172
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 192
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 29 doc 272,7 2019.05.22 146
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 231
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 30 doc 270,7 2019.05.20 162
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 164
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 165
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 187
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 34 doc 399,6 2019.05.22 149
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 35 doc 480,6 2019.05.22 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 36 doc 273,9 2019.05.20 171
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 171
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 38 doc 272,1 2019.05.22 170
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 39 doc 270,7 2019.05.22 146
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 192
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 40 doc 351,3 2019.05.22 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 41 doc 271,1 2019.05.22 138
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 192
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 225
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 193
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 211
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 192

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 187
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 194
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 177
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2019.05.29 310
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 253
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 138
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 139
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 144
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 306
Ujednolicony Wzór umowy doc 270,5 2019.05.22 117

Pobierz wszystkie dokumenty