Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-179/19

"przeprowadzenie dla AGH cyklu 6 szkoleń dla nauczycieli akademickich i cyklu 5 szkoleń dla studentów - KC-zp.272-179/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 122,5 2019.04.17 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi docx 105,4 2019.04.17 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.04.29 68
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 84,5 2019.04.17 73
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 64,9 2019.04.17 76
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 73,5 2019.04.17 71
Wykaz zrealizowanych usług doc 72,5 2019.04.17 67
Wzór formularza oferty - usługi doc 84,0 2019.04.17 68
Wzór umowy - usługi doc 121,5 2019.04.17 74
Zał. nr 7- wzór certyfikatu uczestnictwa docx 65,6 2019.04.17 65
Załącznik nr 2 do umowy doc 144,5 2019.04.17 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.04.29 71

Pobierz wszystkie dokumenty