Szczegóły ogłoszenia

ZP/623/U/19

"Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM- przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 867,5 2019.04.10 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 1 doc 89,5 2019.04.10 38
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 10 doc 88,5 2019.04.10 43
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 11 doc 88,5 2019.04.10 35
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 12 doc 88,5 2019.04.10 32
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 13 doc 88,5 2019.04.10 29
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 14 doc 88,5 2019.04.10 42
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 15 doc 88,5 2019.04.10 27
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 16 doc 88,5 2019.04.10 39
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 2 doc 88,5 2019.04.10 32
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 3 doc 90,0 2019.04.10 28
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 4 doc 89,5 2019.04.10 31
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 5 doc 89,5 2019.04.10 33
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 6 doc 88,5 2019.04.10 36
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 7 doc 88,5 2019.04.10 26
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 8 doc 88,5 2019.04.10 31
Załącznik nr 1 - Formularz oferty CZĘŚĆ 9 doc 88,5 2019.04.10 35
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy docx 78,0 2019.04.10 39
Załącznik nr 2a - Oświadczenia innych podmiotów docx 78,3 2019.04.10 37
Załącznik nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 156,5 2019.04.10 33
Załącznik nr 4 - Wykaz osób docx 962,8 2019.04.10 39
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 73,5 2019.04.10 32
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy pdf 281,5 2019.04.10 34
Załącznik nr 6a - Załacznik do przyszłej umowy - protokół odbioru doc 111,0 2019.04.10 30
Załącznik nr 6b - Umowa powierzenia przetwarzanie danych danych docx 603,0 2019.04.10 31
Załącznik nr 6c - Załaczniki do umowy przetwarzania danych pdf 4282,3 2019.04.10 31
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,3 2019.04.10 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 19,4 2019.04.26 24

Pobierz wszystkie dokumenty