Szczegóły ogłoszenia

25/2019

"Usługi przeglądów okresowych i napraw aparatów rtg IBIS SIMPLY HP32 i aparatów do hemodializy DIALOG i DIALOG+"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie_DUUE docx 29,0 2019.03.19 176

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety docx 19,3 2019.06.13 20
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. nr 1 doc 18,7 2019.06.13 21

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 16,6 2019.04.24 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,0 2019.03.19 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.03.19 40
Formularz ofertowy xls 41,5 2019.04.19 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2019.03.19 43
Projekt umowy doc 79,0 2019.03.19 41
uszczegółowienie przedm. zamówienia doc 44,5 2019.03.19 60
Wykaz osób doc 18,6 2019.03.19 48
Wykaz usług doc 20,1 2019.03.19 45
wykaz_zad.3i4 docx 14,5 2019.03.19 44
zał. do umowy zasady środowiskowe doc 30,5 2019.03.19 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.04.19 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3867-powiadomienie o anulowaniu czynności Zamawiającego docx 17,6 2019.06.12 15
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.05.07 33

Pobierz wszystkie dokumenty