Szczegóły ogłoszenia

TZM/04/Z/2019

"Dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 84,2 2019.03.04 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Przetargu doc 135,5 2019.03.04 34
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 39,0 2019.03.04 40
Załącznik nr 1A - Dodatkowy Formularz ofertowy (Pakiet 7) doc 35,5 2019.03.04 54
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 111,5 2019.03.04 72
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 38,0 2019.03.04 24
Załącznik nr 4 - Projekt umowy doc 102,0 2019.03.04 29
Załącznik nr 4A - Projekt umowy (Pakiet nr 7) doc 109,0 2019.03.04 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,2 2019.03.15 16
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert docx 26,2 2019.03.15 21

Pobierz wszystkie dokumenty