Szczegóły ogłoszenia

CRZP/20/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779 pdf 132,6 2019.01.17 73
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779-pl pdf 132,6 2019.04.30 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 629,0 2019.04.30 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 339,0 2019.04.30 47
2_JEDZ w postaci xml zip 83,1 2019.04.30 36
3_klucz publiczny oraz identyfikator postępowania rar 9,3 2019.04.30 34
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2019.04.30 29
5_Wykaz usług doc 55,5 2019.04.30 40
6_Wykaz osób doc 67,0 2019.04.30 34
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia doc 43,0 2019.04.30 29
8_Wzory umów rar 70,3 2019.04.30 39
9_Dokumentacja badania gruntu pdf 6104,5 2019.04.30 49
_10_PFU Hala Sportowa rar 34745,8 2019.04.30 87
_11_PFU Akademik rar 20227,9 2019.04.30 88
_12_Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP pdf 3088,4 2019.04.30 32

Pobierz wszystkie dokumenty