Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.15.2018

"Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 173,0 2018.11.16 157

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 188,2 2019.03.13 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY SIWZ docx 339,4 2019.03.13 79
AKTUALNY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 230,2 2019.03.13 58
AKTUALNY Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.03.13 53
AKTUALNY Załącznik nr 11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.03.15 44
AKTUALNY Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,0 2019.03.13 51
AKTUALNY Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,4 2019.03.13 52
AKTUALNY Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 224,3 2019.03.13 49
AKTUALNY Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,6 2019.03.13 48
AKTUALNY Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 226,0 2019.03.13 48
AKTUALNY Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 253,9 2019.03.13 48
protokół z otwarcia ofert pdf 793,4 2019.04.19 53
SIWZ - budowa zadanie nr 3 docx 314,9 2018.11.16 196
skan - zawiadomienie o odrzuceniu oferty pdf 656,0 2019.05.09 25
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2018 r. pdf 364,8 2018.11.16 130
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2019 r. pdf 562,7 2019.01.28 98
skan zmiana terminu i treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r. pdf 582,7 2019.03.13 58
Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 3997,8 2018.11.16 105
Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,5 2018.11.16 98
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,0 2018.11.16 93
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 223,9 2018.11.16 92
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,2 2018.11.16 88
Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 225,6 2018.11.16 81
Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 251,0 2018.11.16 95
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa zip 42924,2 2018.11.16 188
Załącznik nr 9 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2018.11.16 85
Zmiana treści Załącznika nr 1 Formularz ofertowy z dnia 22_11_2018r pdf 338,9 2018.11.16 112
zmiana Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy docx 228,4 2018.11.16 122

Pobierz wszystkie dokumenty