Szczegóły ogłoszenia

NA/P/47/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018-02-13 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 70,2 2018-02-13 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-13 28
Formularz oferty docx 30,5 2018-02-13 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018-02-13 28
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018-02-13 32
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018-02-13 29
Wykaz osób doc 19,3 2018-02-13 28
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018-02-13 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018-02-13 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018-02-23 1

Pobierz wszystkie dokumenty