Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-49/18

"Dostawa zestawów komputerowych dla WZ, WIMIR - KC-zp.272-49/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,4 2018.02.09 148

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 23,1 2018.02.14 147

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 192,5 2018.02.09 148

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.02.09 191
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,0 2018.02.09 127
Wzór formularza oferty doc 69,5 2018.02.09 165
Wzór umowy - dostawy doc 82,5 2018.02.09 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 49 xml 120,9 2018.02.09 169
Informacja z otwarcia ofert pdf 260,9 2018.03.21 116

Pobierz wszystkie dokumenty