Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 142
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 132
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 133
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 138
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 125
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 132
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 97
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 162

Pobierz wszystkie dokumenty