Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 115
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 113
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 118
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 118
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 110
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 113
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 84
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 140

Pobierz wszystkie dokumenty