Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 185

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 157
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 147
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 149
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 151
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 138
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 146
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 165
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 110
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 180

Pobierz wszystkie dokumenty