Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018-02-06 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018-02-06 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-06 27
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018-02-06 81
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018-02-06 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018-02-06 26
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018-02-16 9
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018-02-06 26
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018-02-06 27
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018-02-06 28
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018-02-06 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018-02-06 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018-02-16 19

Pobierz wszystkie dokumenty