Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018.02.06 163

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018.04.25 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018.02.06 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.06 144
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018.02.06 249
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018.02.06 171
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018.02.06 145
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018.02.16 132
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018.02.06 142
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018.02.06 148
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018.02.06 157
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018.02.06 153
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.02.06 135

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018.02.16 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018.03.01 118
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018.03.12 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.03.20 123
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018.05.09 24
sprostowanie docx 17,1 2018.03.13 105

Pobierz wszystkie dokumenty