Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018.02.06 203

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018.04.25 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018.02.06 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.06 175
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018.02.06 281
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018.02.06 200
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018.02.06 175
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018.02.16 155
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018.02.06 167
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018.02.06 179
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018.02.06 185
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018.02.06 178
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.02.06 203

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018.02.16 201
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018.03.01 153
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018.03.12 146

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.03.20 161
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018.05.09 47
sprostowanie docx 17,1 2018.03.13 135

Pobierz wszystkie dokumenty