Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018.02.06 192

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018.04.25 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018.02.06 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.06 165
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018.02.06 269
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018.02.06 188
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018.02.06 163
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018.02.16 146
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018.02.06 156
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018.02.06 170
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018.02.06 176
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018.02.06 169
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.02.06 192

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018.02.16 192
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018.03.01 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018.03.12 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.03.20 145
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018.05.09 37
sprostowanie docx 17,1 2018.03.13 122

Pobierz wszystkie dokumenty