Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/26/01/01/2018

"Zakup i dostawa mammografu cyfrowego"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,3 2018.02.02 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 289,5 2018.02.02 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 152,5 2018.02.02 91
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 392,5 2018.02.02 95
Mammograf_ocena doc 198,0 2018.02.02 111
Szczegółowy opis zamówienia doc 346,5 2018.02.02 137
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 136,5 2018.02.02 102
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 167,5 2018.02.02 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 139,0 2018.02.02 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 134,0 2018.02.19 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 344,0 2018.03.06 94

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 1574,8 2018.02.12 122
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 3108,5 2018.02.12 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2018.03.20 113
Mammograf_ocena_05_03_2018 doc 205,0 2018.03.06 77
Mammograf_ocena_16_02_2018 doc 203,5 2018.02.19 92
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 74,0 2018.03.12 74
rzut parter bud. B pdf 263,2 2018.03.06 68
Szczegółowy opis zamówienia_05_03_2018 doc 348,5 2018.03.06 84
Szczegółowy opis zamówienia_16_02_2018 doc 347,0 2018.02.19 106
Uzupełnienie ogłoszenia pdf 68,9 2018.02.14 96
Wzór umowy na dostawy lub usługi_05_03_2018 doc 168,5 2018.03.06 74

Pobierz wszystkie dokumenty