Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018.02.01 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018.02.01 177
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018.02.20 124
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018.02.09 147
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018.02.12 107
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018.02.16 106
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018.02.16 93
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018.02.02 151
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018.03.07 87
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018.02.01 198
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018.02.01 148
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.02.01 140
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018.02.01 118
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018.02.01 122
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018.02.01 110
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018.02.01 119
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018.02.01 137
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018.02.01 127
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018.02.01 115
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018.02.01 122
załączniki zip 1355,4 2018.02.01 141

Pobierz wszystkie dokumenty