Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018.02.01 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018.02.01 172
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018.02.20 116
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018.02.09 138
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018.02.12 98
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018.02.16 100
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018.02.16 84
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018.02.02 145
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018.03.07 79
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018.02.01 191
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018.02.01 139
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.02.01 132
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018.02.01 111
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018.02.01 116
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018.02.01 104
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018.02.01 112
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018.02.01 131
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018.02.01 121
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018.02.01 108
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018.02.01 115
załączniki zip 1355,4 2018.02.01 130

Pobierz wszystkie dokumenty