Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-28/18

"dostawa komputerów przenośnych dla WGiG KC-zp.272-28/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 164,4 2018-01-26 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 78,1 2018-01-26 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 75,9 2018-01-26 43
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,1 2018-01-26 39
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2018-01-26 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,8 2018-01-26 35

Pobierz wszystkie dokumenty