Szczegóły ogłoszenia

105/2017

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do posiadanego sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 47,5 2018-01-24 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 873,8 2018-01-24 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-01-24 48
Formularz Cenowy zad 1 - 23 xlsx 71,7 2018-01-24 134
Formularz Cenowy zad 24 xlsx 18,0 2018-01-24 92
Formularz Cenowy zad 25 xlsx 18,6 2018-01-24 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2018-01-24 50
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 832,0 2018-01-24 56
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018-01-24 49
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018-01-24 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2018-01-24 50

Pobierz wszystkie dokumenty