Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018.01.22 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018.01.22 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.01.22 121
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.01.22 106
Formularz_oferty doc 147,0 2018.01.22 111
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.01.22 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.01.22 101
Projekt umowy doc 315,5 2018.01.22 108
STWIORB pdf 627,1 2018.01.22 99
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.01.22 102
Wykaz osób doc 137,0 2018.01.22 105
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.01.22 243

Pobierz wszystkie dokumenty