Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018-01-22 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018-01-22 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018-01-22 63
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018-01-22 46
Formularz_oferty doc 147,0 2018-01-22 47
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-01-22 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018-01-22 45
Projekt umowy doc 315,5 2018-01-22 44
STWIORB pdf 627,1 2018-01-22 44
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018-01-22 45
Wykaz osób doc 137,0 2018-01-22 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018-01-22 46

Pobierz wszystkie dokumenty