Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018.01.22 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018.01.22 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.01.22 132
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.01.22 119
Formularz_oferty doc 147,0 2018.01.22 125
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.01.22 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.01.22 127
Projekt umowy doc 315,5 2018.01.22 124
STWIORB pdf 627,1 2018.01.22 118
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.01.22 111
Wykaz osób doc 137,0 2018.01.22 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.01.22 259

Pobierz wszystkie dokumenty