Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018-01-22 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018-01-22 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018-01-22 106
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018-01-22 92
Formularz_oferty doc 147,0 2018-01-22 97
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-01-22 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018-01-22 83
Projekt umowy doc 315,5 2018-01-22 90
STWIORB pdf 627,1 2018-01-22 87
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018-01-22 89
Wykaz osób doc 137,0 2018-01-22 88
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018-01-22 91

Pobierz wszystkie dokumenty