Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018.01.22 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018.01.22 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.01.22 142
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.01.22 129
Formularz_oferty doc 147,0 2018.01.22 133
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.01.22 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.01.22 135
Projekt umowy doc 315,5 2018.01.22 134
STWIORB pdf 627,1 2018.01.22 127
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.01.22 121
Wykaz osób doc 137,0 2018.01.22 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.01.22 266

Pobierz wszystkie dokumenty