Szczegóły wyników

KC-zp.272-661/22

"Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnymi programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 78,1 2022.11.17 19

Pobierz wszystkie dokumenty