Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-643/22

"dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-643/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,2 2022.10.24 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna dot 103,2 2022.10.24 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 106,1 2022.10.24 35
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 61,4 2022.10.24 36
Wzór formularza oferty dot 66,7 2022.10.24 38
Wzór umowy - dostawy dot 77,2 2022.10.24 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (28) xml 250,9 2022.10.24 35
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 58,6 2022.11.21 12
Informacja z otwarcia ofert doc 59,5 2022.11.21 13

Pobierz wszystkie dokumenty