Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-593/22

"Wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,4 2022.09.29 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 70,7 2022.09.29 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1A_kosztorys xlsx 17,2 2022.09.29 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2022.09.29 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2022.09.29 39
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2022.09.29 36
Wzór formularza oferty doc 28,3 2022.09.29 35
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2022.09.29 36
wzór umowy doc 258,5 2022.09.29 33
Wzór umowy-na roboty doc 258,5 2022.09.29 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2022.09.29 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.10.14 37
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.10.14 41

Pobierz wszystkie dokumenty