Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-494/22

"Dostawa 15 sztuk mikrokomputerów dla WIEiT - Kc-zp.272-494/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,5 2022.09.26 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,6 2022.09.26 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2022.09.26 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2022.09.26 33
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art 125 ust 5 docx 23,9 2022.09.26 32
Wzór formularza oferty doc 27,1 2022.09.26 34
Wzór umowy - dostawy doc 42,3 2022.09.26 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,2 2022.10.24 21
Informacja z otwarcia ofert doc 133,6 2022.10.24 20
JEDZ-ESPD Kc-zp.272-494 22 xml 126,4 2022.09.26 38

Pobierz wszystkie dokumenty