Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/60/2022

"Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 82,4 2022.08.31 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 61,5 2022.08.31 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 24,8 2022.09.15 32
Projekt Techniczny - remont dachu pdf 955,5 2022.08.31 40
Przedmiar robót pdf 55,1 2022.08.31 47
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29,1 2022.08.31 38
zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 30,5 2022.08.31 37
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2022.08.31 39
zał. nr 4 - Projekt umowy docx 102,2 2022.08.31 41

Pobierz wszystkie dokumenty