Szczegóły ogłoszenia

CRZP/172/2022/AZP

"Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,8 2022.08.24 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 345,9 2022.08.24 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,3 2022.08.24 29
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2022.08.24 30
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,3 2022.08.24 30
4_Wykaz osób doc 21,5 2022.08.24 27
5_Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2022.08.24 29
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,6 2022.08.24 37
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,2 2022.08.24 32
8_Wzór umowy DOC 139,0 2022.08.24 32
9_Dokumentacja techniczna zip 6707,1 2022.08.24 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 522,0 2022.09.08 14

Pobierz wszystkie dokumenty