Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-353/22

"dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,8 2022.06.13 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,1 2022.06.13 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.06.13 14
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2022.06.13 13
Wzór formularza oferty doc 28,1 2022.06.13 14
Wzór umowy - dostawy doc 46,6 2022.06.13 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,1 2022.06.15 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ1 - zmiany SWZ 2 doc 26,8 2022.06.24 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (18) xml 250,9 2022.06.13 12
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,2 2022.06.20 3
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik 3A docx 46,2 2022.06.24 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 74,2 2022.06.24 1

Pobierz wszystkie dokumenty