Szczegóły ogłoszenia

BP.271.31.2022.BS

"Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - IV części"

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania