Szczegóły ogłoszenia

10/ZP/2022

"Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach oraz dzierżawa analizatora- 14 zadań "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Brak dokumentów do pobrania