Szczegóły ogłoszenia

ZP/3958/D/21

"Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 7 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 189,2 2021.12.06 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 64,0 2021.12.06 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 60,7 2021.12.06 44
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,3 2021.12.06 42
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,3 2021.12.06 41
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,7 2021.12.06 44
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 45,7 2021.12.06 39
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,4 2021.12.06 40
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 21,1 2021.12.06 50
Załącznik nr 3 xml 81,0 2021.12.06 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 277,4 2022.01.12 14

Pobierz wszystkie dokumenty