Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.13.2021

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 39,9 2021.11.03 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 76,6 2021.11.03 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,5 2021.11.03 4
kalkulacja - odśnieżanie xls 33,0 2021.11.03 4
kalkulacja - odśnieżanie z posypywaniem xls 33,0 2021.11.03 4
kalkulacja - posypywanie xls 42,0 2021.11.03 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 42,1 2021.11.03 5
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,8 2021.11.03 5
Specyfikacja techniczna 2021_2022 doc 82,0 2021.11.03 7
WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZA docx 26,3 2021.11.03 8
wykaz dróg załącznik 2021_2022 doc 87,5 2021.11.03 9
Wzór oferty na dostawy doc 39,4 2021.11.03 5
wzór umowy doc 86,5 2021.11.03 5
zasady 2021_2022 doc 54,0 2021.11.03 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 30,8 2021.11.15 5
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 39,0 2021.11.15 6

Pobierz wszystkie dokumenty