Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.12.2021

"Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 49,6 2021.09.15 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 81,1 2021.09.15 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,9 2021.09.15 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2021.09.15 21
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,6 2021.09.15 24
wykaz osób doc 35,3 2021.09.15 26
Wykaz robót budowlanych doc 38,8 2021.09.15 26
Wzór oferty na roboty budowlane doc 42,9 2021.09.15 22
Wzór umowy doc 174,0 2021.09.15 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,5 2021.09.15 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 29,7 2021.10.01 20
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2021.10.01 22
opis techniczny pdf 236,7 2021.09.15 25
przedmiar_etap_I ul. Dąbrowa pdf 57,7 2021.09.15 31
rys nr 1 pdf 840,5 2021.09.15 25
rys nr 2 pdf 1772,5 2021.09.15 26
rys nr 3 pdf 410,0 2021.09.15 26
rys nr 4 pdf 1778,5 2021.09.15 27
rys nr 5 pdf 794,2 2021.09.15 26
sst_etap_I pdf 1008,7 2021.09.15 24
uzgodnienia pdf 4812,6 2021.09.15 24
Woźniki-tekst doc 109,5 2021.09.15 29
Woźniki1 pdf 231,6 2021.09.15 25
Woźniki2 pdf 2669,7 2021.09.15 25
Woźniki3 doc 31,0 2021.09.15 28
Woźniki4 xls 50,5 2021.09.15 24
Woźniki5 xls 130,5 2021.09.15 26
Woźniki_3 pdf 329,7 2021.09.15 25

Pobierz wszystkie dokumenty