Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.12.2021

"Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - ETAP II"

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 153,6 2021.09.10 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) docx 906,4 2021.09.10 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 853,5 2021.09.10 5
10. Kosztorysy ofertowe zip 825,8 2021.09.10 6
11. Opis do zestawu bezpieczne przejscie pdf 143,8 2021.09.10 5
12. PRZEDMIAR Masłowo pdf 242,5 2021.09.10 7
13. Przedmiar Poznańska 2021 pdf 251,3 2021.09.10 7
14. PRZEDMIAR Sienkiewicza pdf 317,4 2021.09.10 6
15. PSOR CAŁOŚĆ pdf 5833,6 2021.09.10 4
16. PSOR Poznańska pdf 5513,9 2021.09.10 6
17. PSOR Sienkiewicza pdf 4361,1 2021.09.10 5
18. PZT zakres do dofinansowania pdf 2769,8 2021.09.10 5
19. SST Poznańska pdf 9332,1 2021.09.10 4
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 849,0 2021.09.10 4
20. Uzgodnienie PKP 362 31,2 Rawicz ul. Sienkiewicza ciąg pieszo-rowerowy pdf 194,2 2021.09.10 4
21. Wymagania dla lamp hybrydowych pdf 506,9 2021.09.10 4
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 843,0 2021.09.10 6
4. Wykaz robót budowlanych docx 845,5 2021.09.10 5
5. Projekt umowy doc 1010,0 2021.09.10 5
6. Dokumentacja projektowa całość pdf 8398,4 2021.09.10 3
7. Dokumentacja projektowa Sienkiewicza_ pdf 7566,0 2021.09.10 4
8. Dokumentacja projektowa_ pdf 4809,5 2021.09.10 4
9. Dokumentacja projektowa przejazd kolejowy pdf 3738,4 2021.09.10 5

Pobierz wszystkie dokumenty