Szczegóły zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

Ulica, numer: Podmiejska 10

Kod pocztowy: 63-900

Miejscowość: RAWICZ

Telefon: (065 ) 545 34 74

Fax: (065 ) 545 34 74

E-mail: pzd-rawicz@wp.pl

WWW:


Ogłoszenia (43)

Roboty (32)

Temat Sygnatura
Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 3 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku I / 1 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Pakosław - ul. Kolejowa I / 6 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 5 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 4 / 2018

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 3 / 2018

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku I / 2 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy I / 1 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu I / 5 / 2017

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2017 roku I / 4 / 2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej I / 2 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - wiadukt DK36 I / 1 / 2017

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawcze droga nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa I / 11 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m I / 10 / 2016

Przebudowa przepustu JNI01020510 płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych fi 1400 mm w ciągu drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Trzebosz. I / 9 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy I / 7 / 2016

Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej nr 5494P Dłoń - Paradów od km 0+315 do km 1+015 na długości 0,700 km I / 6 / 2016

Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga nr 5475P Borszyn Wielki - Gołaszyn na odcinku od km 7+957 do km 8+377 na długości 0,420 km I / 5 / 2016

Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga powiatowa nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+666 do km 6+241 na długości 0,575 km I / 4 / 2016

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy zastosowaniu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2016

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2016 roku I / 2 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek - Pomocno w km 0+369 - 0+660 w zakresie odwodnienia I / 6 / 2015

Przebudowa drogi - chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy na odcinku Zielona Wieś - Wydawy. I / 5 / 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ul. Sienkiewicza w Rawiczu I / 3 / 2015

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy zastosowaniu masy asfaltowej na gorąco I / 2 / 2015

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 1 / 2015

Dostawy (2)

Usługi (9)

Temat Sygnatura
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36b do ronda Biały Orzeł w Rawiczu PZD.DT.252a.12.2017

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2016/2017 I/12/2016

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 8 /2016

Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego 1/w/2016

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz - Osiek, na długości około 18,150 km w ramach projektu pn. ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 1 / 2016

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2015/2016 I / 7 /2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, odcinek od wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu. I / 4 / 2015

Wyniki (42)

Temat Sygnatura
Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku I / 1 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Pakosław - ul. Kolejowa I / 6 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 5 / 2018

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 3 / 2018

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku I / 2 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy I / 1 / 2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36b do ronda Biały Orzeł w Rawiczu PZD.DT.252a.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu I / 5 / 2017

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2017 roku I / 4 / 2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej I / 2 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - wiadukt DK36 I / 1 / 2017

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2016/2017 I/12/2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m I / 10 / 2016

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawcze droga nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa I / 11 / 2016

Przebudowa przepustu JNI01020510 płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych fi 1400 mm w ciągu drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Trzebosz. I / 9 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy - zamówienie uzupełniające III / 1 / 2016

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 8 /2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy I / 7 / 2016

Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego 1/w/2016

Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej nr 5494P Dłoń - Paradów od km 0+315 do km 1+015 na długości 0,700 km I / 6 / 2016

Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga nr 5475P Borszyn Wielki - Gołaszyn na odcinku od km 7+957 do km 8+377 na długości 0,420 km I / 5 / 2016

Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga powiatowa nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+666 do km 6+241 na długości 0,575 km I / 4 / 2016

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy zastosowaniu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2016

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2016 roku I / 2 / 2016

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz - Osiek, na długości około 18,150 km w ramach projektu pn. ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 1 / 2016

Zakup paliw w obrocie bezgotówkowym dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2016 roku II / 1 / 2015

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2015/2016 I / 7 /2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek - Pomocno w km 0+369 - 0+660 w zakresie odwodnienia I / 6 / 2015

Przebudowa drogi - chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy na odcinku Zielona Wieś - Wydawy. I / 5 / 2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, odcinek od wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu. I / 4 / 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ul. Sienkiewicza w Rawiczu I / 3 / 2015

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy zastosowaniu masy asfaltowej na gorąco I / 2 / 2015

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 1 / 2015

Zakup paliw w obrocie bezgotówkowym dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2015 roku II / 2 / 2014

Unieważnienia (2)