Szczegóły wyników

TZM/11/P/14

"Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty html 32,0 2014.07.07 404

Pobierz wszystkie dokumenty