OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137 ,

02-507 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (022)5081809, fax (022)5081803,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawę cytorobota z oprogramowaniem zarządzającym produkcję leków wraz z licencją oprogramowania do wspomagania produkcji oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym.

 

Wybrano ofertę:

Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45 B,  05-500 Piaseczno

za cenę 1 633 471.14 zł

 Uzasadnienie faktyczne:

Najkorzystniejsza  oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert,

Uzasadnienie prawne: Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji w latach

 

 

 

 

 

Razem

1

Medim Sp. z o.o.

ul. Pulawska 45 B /-

05-500 Piaseczno

(1)

  60,00

  0,00

 

 

 

 

 

  60,00

 

Warszawa dnia: 31.07.2020