OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-00, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

Usługi monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji

i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

(AZP/01/Z/2020)

 

Wybrano ofertę:

 

MAJEWSKI-GROUP Mateusz Majewski

43-300 Bielsko-Biała, ul. Danielowa 22

Cena oferty – 13.284,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację usługi objętej niniejszym postępowaniem. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Regulaminie.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena oferty (brutto)

Liczba  przyznanych pkt

MAJEWSKI-GROUP Mateusz Majewski

Danielowa 22

43-300 Bielsko-Biała

(1)

Cena – 13.284,00

100,00 pkt

PESTOKIL Bartosz Kopczuk

Cegielniana 3

49-300 Brzeg

(2)

Cena – 49.200,00

27,00 pkt

PHU PROF-PEST DDD Wojciech Sędzielowski

Szpitalna 1

32-500 Chrzanów

(3)

Cena – 19.188,00

69,23 pkt

 

 

Katowice, dnia: 2020-03-23