Katowice, dnia 05.03.2020r.

Znak: AZP/01/Z/2020

 

 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

ogłasza postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – zamówienie poniżej 30.000 euro na:

 

Usługi monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

 

1.      Ze szczegółowymi warunkami postępowania można zapoznać się w Dziale Zamówień
Publicznych w siedzibie Zamawiającego lub pobrać dokumentację ze strony internetowej
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

2.      Termin składania ofert: 16.03.2020r. godz. 10:00

3.      Miejsce składania ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro - Sekretariat

4.      Termin otwarcia ofert: 16.03.2020r. godz. 10:15

5.      Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro – Sala konferencyjna

6.      Termin związania ofertą: 30 dni.

7.      Osoba do kontaktu:

Paulina Wierzba, tel. 32/605-35-21, 

e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Roksana Ulbrich, tel. 32/605-35-22,

e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz Regulaminu Postępowania.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.